Sunda företag bör förverkliga sin potential
Med kompetens och engagemang stöttar vi bolag att ta nästa steg i utvecklingen
Vårt företag Schoolsoft erbjuder en helhetslösning för effektiv skoladministration
Sunda företag bör förverkliga sin potential
Med kompetens och engagemang stöttar vi bolag att ta nästa steg i utvecklingen
Vårt företag CtrlPrint levererar en samarbetsmjukvara för formgivna dokument
Sunda företag bör förverkliga sin potential
Med kompetens och engagemang stöttar vi bolag att ta nästa steg i utvecklingen
Vårt företag e-Avrop erbjuder systemstöd för den digitala inköpsprocessen
Sunda företag bör förverkliga sin potential
Med kompetens och engagemang stöttar vi bolag att ta nästa steg i utvecklingen
Vårt företag Kaustik levererar ett heltäckande verksamhetsstöd för personlig assistans
Sunda företag bör förverkliga sin potential
Med kompetens och engagemang stöttar vi bolag att ta nästa steg i utvecklingen
Vårt företag Carefox levererar ett komplett verksamhetsstöd för hemtjänsten
Vad vi gör
Pamir köper och driver tillväxtföretag
Pamir investerar i små- och mellanstora nordiska bolag där vi ser en möjlighet att expandera och vidareutveckla verksamheten. Genom ett engagerat ägande och ett starkt stöd till bolagets ledning, utvecklar vi sunda och lönsamma företag. Som ett oberoende investmentbolag kan vi erbjuda flexibilitet för att varje affär ska bli så bra som möjligt för alla parter.
Vårt fokus
Genom att förvärva företag, helt eller delvis, kan vi hjälpa bolaget att ta nästa steg i utvecklingen. Till exempel genom att bredda produktutbudet, expandera på nya marknader eller effektivisera produktionen. Det kan röra sig om företag där en existerande ägare vill sälja allt eller en del av sitt ägande, en företagsledning som vill köpa ut bolaget de driver eller en nyemission för att tillföra bolaget extra kapital för expansion. Vår målsättning är att våra företag ska utvecklas stabilt med god lönsamhet och därför engagerar vi oss i företag som har en sund och väl fungerande affär i grunden. Vi är inte branschfokuserade, utan investerar i bolag där vår kompetens är relevant för en fortsatt gynnsam utveckling av företaget.
Vårt arbetssätt
Ett starkt och tydligt ägande skapar arbetsro för ledningen och säkerställer bolagets strategi, därför äger vi gärna en majoritet av företaget. Är existerande ägare intresserade av att fortsätta äga en del av bolaget välkomnar vi ett samarbete. Vi gillar också när ledningen är delägare i verksamheten. I rollen som ägare leder vi aktivt styrelsearbetet. Tillsammans etablerar vi en strategisk plan för verksamhetens fortsatta inriktning och utveckling. Därefter ansvarar ledningen för det praktiska genomförandet.
Vår struktur
Oftast köper vi samtliga aktier eller en majoritet av aktierna av tidigare ägare, men vi kan även investera i en nyemission för att tillföra bolaget kapital. Vi har som mål att strukturera varje affär så enkelt som möjligt för att i största möjliga mån hålla fokus på verksamheten och dess utveckling.  Vi är intresserade av företag värda upp till 1 miljard kronor. Vårt ägande är inte tidsbegränsat och vårt verksamhetsfokus är alltid långsiktigt. Hur länge vi äger kan dock vara en konsekvens av verksamhetens utveckling och eventuella överenskommelser med ledning och övriga ägare. Avkastning kan genereras genom såväl löpande utdelning som försäljning.

Våra företag

SchoolSoft

Underlättar daglig verksamhet för skola och barnomsorg

I samarbete med de som arbetar inom skolan utvecklar SchoolSoft system som gör det enkelt att hantera all administration och kommunikation som behövs för att stödja ett effektivt lärande.

www.schoolsoft.se

Bayou AB

Förenklar och effektiviserar förskolor

Bayou förenklar och effektiviserar förskolor med Tyra, en komplett app  för planering, genomförande och delaktighet i förskolans verksamhet.

www.tyra.io

CtrlPrint

Smidig produktion av rapporter och årsredovisningar

Flexibilitet, säkerhet och transparens är  ledorden för att göra produktionen av formgivna årsredovisningar smidigare och effektivare.

www.ctrlprint.net

e-Avrop

Bättre offentlig upphandling och fler affärsmöjligheter

e-Avrop tillhandahåller system för offentlig upphandling. Därtill erbjuds leverantörer till den offentliga sektorn en bevakningstjänst för att optimera sitt deltagande i pågående upphandlingar.

www.e-avrop.com

Primona

Allt för den digitala inköpsprocessen

Primona erbjuder både offentliga och privata
aktörer en avancerad modulär mjukvarulösning för upphandling, inköp, avtalshantering och e-handel.

www.primona.com

2c8

Visualisera, utveckla och effektivisera din verksamhet

Med 2c8 kan du enkelt visualisera och förmedla din verksamhets processflöden, organisationsscheman och andra modeller på ett sätt som är lätt att ta till sig.

www.2c8.com

Våra företag som ingår i Allevi

www.allevi.se

En del av Allevi

Kaustik

Förenklar vardagen för människor med funktionshinder

Mjukvaruutveckling som ger stöd till människor som är i behov av omsorg och företag som arbetar med att erbjuda dessa tjänster.

www.kaustik.com

En del av Allevi

Carefox

Listig planering för effektivare hemtjänst

Ett heltäckande verksamhetsstöd för hemtjänst. Carefox finns till för
att enkelt kunna planera och effektivisera den dagliga verksamheten. Mindre tid på kontoret och mer tid hos kunderna.

www.carefox.se

En del av Allevi

Journal Digital

Dokumentations- och behandlingsstöd som gör skillnad

Med sitt mjukvarusystem för dokumentations- och behandlingsstöd bistår Journal Digital sina kunder inom vård och omsorg i deras ambition att varje insats ska bli så betydelsefull som möjligt.

www.journaldigital.se

Om oss
Vår erfarenhet kan hjälpa företag att nå sin potential
Vi som driver Pamir har lång erfarenhet av såväl operativt som strategiskt arbete. Vi har arbetat med att expandera och effektivisera verksamheter i både liten och stor skala över hela världen. Den
erfarenheten, kombinerat med ett personligt och lättillgängligt engagemang, gör att vi
kan hjälpa företag att nå sin fulla potential. Det tycker vi att ett sunt företag bör göra.

Kontakt

Låt oss utforska möjligheterna för ett framtida samarbete

För att en affär ska bli riktigt lyckad måste båda parter bli nöjda. Det kräver något mer än bara en överenskommen prislapp. Det kräver respekt för bolaget som affären handlar om, även efter avslutad affär. Vi ber om säljarnas förtroende att få fortsätta utveckla deras verksamhet.

info@pamir.se